1. Քիմիական ռեակցիաների ընթանալու անհրաժեշտ պայմաններ են … ։ 2. Բոլոր … ռեակցիաներում մեկ բարդ նյութից ստացվում են մեկից ավելինյութեր։3. Թթուների լուծույթներում մանուշակագույն լակմուսը ստանում է … գույն։2.Ընտրե՛ք ճիշտ պնդումերը:1. Նյութերի՝ միմյանց հետ փոխազդելու կարեւոր պայմաններից մեկը դրանց հպվելն է։2. Օքսիդը երկու տարրերի ատոմերից բաղկացած բարդ նյութ է, որոնցից մեկը ջրածինն է։3. Կրակը հանգցնելու պայմաններն են ջերմաստիճանի իջեցումը եւ թթվածնի մուտքի դադարեցումը։3.1.Ձեզ հայտնի ի՞նչ պայմանների դեպքում են տեղի ունենում քայքայման ռեակցիաները։2.Բերե՛ք ձեզ հայտնի մի քանի օքսիդների օրինակներ։3.Ի՞նչ հատկություններ ունեն թթուները: Բերե՛ք թթուների օրինակներ:4.Քանի՞ հիմք կա հետեւյալ շարքերում՝ա) CaO, HCl, NaOH, P2O5, KOH, Ca(OH)2, H2SO4, Mg(OH)2, Fe(OH)2, CO2, HF.բ) H2SO4, HNO3, Cu(OH)2, NO2, Al2O3, Ni(OH)2, Fe2O3:5.6.Ո՞ր նյութերը են պարզ Cu ,O2, P, H2SO4,CO, NO, NH3, Fe,7.Ո՞ր նութերն են բարդ SO2 ,H2SO4, CO, O2 , H2, HNO3, H3PO4, CO2

4) Պատ.՜ 80% լուծույթ։

3) Պատ. ‘25%ը 50 կգ 100%ը 200 կգ։

2) 40%ը 160 լ  60%ը ջուր է։

1)  Պատ.՜ 16լ 75% աղաջուր 25% ջուր։

 

1) Հաշվել 180- ի 20% ը։

180։100=1,8

1,8×20=36

2) Թվի 20% հավասար 1200 ։

Գրել թվի։ 100% ը

1200×100=120.000

120.000։20=6000

 

3) Թվի 50%-ը հավասար է 400։ Գտնել թիվը։

400։100=4

4×50=200

4) Թվի 15%-ը հավասար է 750։ Գտնել թիվը։

750։100=7,5

7,5×15=112,5

5) 1000ը 5000ի քանի %-ն է։

90%

6) 200-ը 800-ի քանի %-ն է։

20%

7) 400-ը 500-ի քանի %-ն է։

90%

 

Թվի մաս տոկոս

1  Արամը կարդաց գրքի 1/5մասը։Քանի էջ   մնաց կարդալու, եթե գիրքը ունի 120 էջ։

120։5=24

120-24=96

1 Մեքենան անցավ ճանապարի 20%ը։Որքան մնաց անցնելու եթե  ճանապարը 160 կմ է։

160×20÷100=32

160-32=128

3Պատ՝ 2400×30÷100=720

2400-720=1680

4 Պատ՝

 

Դասարանական աշխատանք.

1.Մանրացումը, լուծումը, գոլորշացումը երեւույթներ են, որոնց ընթացքում նոր նյութ չի առաջանում։ Դրանք քիմիական երեւույթներ են:

2.Ի՞նչ բնորոշ հատկանիշներով կարող է ուղեկցվել քիմիական ռեակ- ցիան:

3.Ներկայացրե՛ք շատ արագ եւ շատ դանդաղ ընթացող ռեակցիաների օրինակներ:

4…………..ապացուցեց, որ այրման համար, տաքացնելուց բացի, անհրաժեշտ է օդի առկայությունը, ավելի ճիշտ՝ այդտեղ առկա թթվա-
ծինը:

ՍՏՈՒԳՈՒՄ ԵՆՔ ՄԵՐ ԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐԸ

Եթե շաբաթվա ընթացքում լավ ես պատրաստել դասերդ և եղել ես ուշադիր դասաժամերին, հեշտությամբ կհաղթահարես հարցերը: Սկսեցինք:

 1. Առակը մյուս ստեղծագործություններից տարբերվում է նրանով, որ ունի խրատական մաս:
 2. Իմ սովորած եզոպոսյան առակներում դատապարտվում էր խելը հախ ավելի ուժեղ քն գեցկությունը:
 3. Այգեկցու՝ իշխանի և այրի կնոջ մասին առակը կարելի է բնութագրել հետևյալ թևավոր խոսքով՝…:
 4. Լուն փիղ դարձնել թևավոր արտահայտությունը կարելի է գործածել Այգեկցու … առակի գաղափարը բնութագրելիս:
 5. Մեր ուսումնասիրած առակներից մեկում, որ կոչվում էր …, խոսվում էր իրական ու ճշմարիտ գեղեցկության մասին:
 6. Գոշի առակից ես սովորեցի այն, որ …:
 7. Շիրազի առակում հանդիպած մարգարիտը ինձ հիշեցնում է … և …., իսկ փրփուրը՝ … և … մարդկանց:
 8. Կռիլովի առակում խոսվում էր մարդկության բարդ խնդիրներից մեկի՝ … մասին, որը պետք է լուծել առաջ շարժվելու համար:
 9. Գտնել նախադասություններում հնարավորինս շատ հնչյունափոխված արմատներ և գրել դրանց նախնական տարբերակները, օրինակ՝ գրադարան-գըր-գիր:
 • Աղվեսն ու հովազը վիճեցին, թե իրենցից ով է ավելի գեղեցիկ:
 • Առակս ցուցանե, որ խելքի նրբությունը մարմնի գեղեցկությունից լավ է:
 • Մի թագավոր երազ տեսավ, որ անձրևի փոխարեն երկնքից աղվես էր տեղում։
 • Բայց իր վայելքը երկար չտևեց,
  Մի քամի ելավ, փրփուրը ցրվեց,
  Հետքն էլ չմնաց ծովի երեսին…

 

Դասարանական աշխատանք.2

Ո՞ր ռեակցիաներն են կոչվում քայքայման ռեակցիա: Ներկայացրե՛ք օրինակներ մի նյութը քայքայումե մեկ այլ նյութի և ստանում քայքյում  :
2. Ո՞ր ռեակցիաներն են կոչվում միացման ռեակցիա: Ներկայացրե՛ք օրինակներ:
3.Ինչպե՞ս կարելի է ջուրը քայքայել՝ ստանալով ջրածին եւ թթվածին 2500 աստիճան տաքության մեջ: